Regulamin sklepu

§ 1 Dane organizacyjne i kontaktowe

 1. Niniejszy regulamin powstał w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

 2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.sklep.afma.pl, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez firmę AFMA Andrzej Sobota z siedzibą w Bydgoszczy 85-758, przy ul. Osiedle Rzemieślnicze 22, NIP 5540468206, REGON 008384218

 3. Dane kontaktowe do sklepu:

- telefon: 52-342 54 69

-e-mail: sklep@afma.pl

4. Regulamin jest ogólnodostępny na stronie sklepu, a jego przeczytanie i akceptacja jest podstawowym warunkiem złożenia zamówienia.

§ 2 Zamówienia

 1. Sprzedaż towarów prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.afma.pl, Strona sklepu zawiera niezbędne informacje potrzebne do złożenia zamówienia (zdjęcia produktów, ich opisy i ceny)

 2. Przesłane do sklepu przez klienta zamówienie jest równoznaczne z ofertą zawarcia umowy sprzedaży , która zostanie przez sklep potwierdzona lub odrzucona w ciągu 1-2 dni roboczych drogą elektroniczną

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży produktów, które mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach (z powodu parametrów karty graficznej czy też zmiany materiałów użytych przez producenta do wyprodukowania towaru). Informacja o produktach zamieszczona na stronie sklepu, w myśl Kodeksu cywilnego nie jest ofertą lecz zaproszeniem do jej składania

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany zarówno cen jak i oferty

 5. Ceny gorsetów protetycznych zamieszczone na stronie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT 8% (gorsety protetyczne są wyrobami medycznymi) i obowiązują w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Wysyłka towau odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt transportu określany jest na podstawie wielkości zamówienia.

 6. Klient składa zamówienie dodając wybrany asortyment do koszyka w preferowanych wersjach : modelu, rozmiaru i koloru, oraz strony amputacji jeśli gorset nie jest oferowany w wersji z kieszonkami uniwersalnymi. Określa też sposób zapłaty i adres wysyłki. Podstawą złożenia zamówienia jest zalogowanie się do sklepu.

 7. Sklep.afma.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i utrudnienia w realizacji zamówień będącymi konsekwencjami działania lub zaniechania stron innych niż sprzedawca zaangażowanych w finalizację zamówienia tj.: banków, operatorów poczty elektronicznej czy kupującego

§ 3 Gwarancje , reklamacje i zwroty

  1. Sklep zobowiązuje się do sprzedaży towaru wolnego od wad.

  2. Jeśli jednak klient otrzyma wadliwy towar może zdecydować o formie roszczenia (rękojmia lub gwarancja)

  3. W przypadku reklamacji, klient powinien odesłać towar z opisem wady, adresem zwrotnym i numerem konta bankowego na koszt własny pod adres: Os. Rzemieślnicze 22, 85-758 Bydgoszcz. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji pieniądze zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe w ciągu 7 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Sklep nie przyjmuje zwrotów w formie przesyłek nadanych „za pobraniem”.

 

§ 4 Odstąpienie od umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy przed wysłaniem zamówienia. W tym celu musi skontaktować się ze sklepem drogą elektroniczną lub telefonicznie. Zapłacone należności zostaną przekazane na wskazany przez klienta rachunek bankowy.

 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument), może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru na adres: Os. Rzemieślnicze 22, 85-758 Bydgoszcz.

 3. Zwracany towar musi być w kompletny i nie nosić śladów użytkowania, w przeciwnym razie kupujący jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości wyrobu

 4. Klient zwraca towar na koszt własny

 

 

§ 5 Dane osobowe

 

 1. Każdy składający zamówienie w sklepie proszony jest o zapoznanie się z Polityką Bezpieczeństwa sklepu https://bydgoszcz.afma.pl/Sklep/index.php?id_cms=2&controller=cms

 2. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją polityki bezpieczeństwa sklepu i wiążącą się z tym zgodą na umieszczanie danych osobowych w bazie sklepu w celu realizacji zawartej umowy handlowej. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji czy zażądania usunięcia swoich danych osobowych. Prośba o usunięcie danych osobowych powinna być skierowana do klepu drogą elektroniczną pod adres: sklep@afma.pl

 3. Administratorem Państwa danych jest Andrzej Sobota, prowadzący działalność pod nazwą AFMA Andrzej Sobota.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883).

 

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy  Kodeks cywilny i rozstrzygane będą przez sąd właściwy Sprzedawcy.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 3. Regulamin stanowi część umowy

 4. Data opublikowania regulaminu 08.05.2020r.